Digitalisering af byggeriet

Det digitale byggeri er under implementering i Danmark, og DTU deltager aktivt i udvikling af det logiske og tekniske og grundlag derfor. Kunsten er at opstille en bygningsmodel, som dels kan udvikle sig efterhånden som bygværket tager form og dels kan indeholde netop de informationer, der er brug for uden at beslutningsprocesserne drukner i for mange informationer, der ikke skal anvendes. Building Information Modelling konceptet, BIM er et sådant 3D baseret forsknings- udviklings- og formidlingsprojekt, der forløber og implementeres i samarbejde med industrien og myndighederne.

Endvidere arbejdes med simulerings- og analyseværktøjer til brug for den byggetekniske projekt­dokumentation, samt disse værktøjers kobling til den 3D baserede konceptuelle bygningsmodel.  

For yderligere information se her

Kontakt

Jan Karlshøj
Sektionsleder, lektor
DTU Byg
45 25 17 11

Kontakt

Flemming Vestergaard
Emeritus, Lektor MSK
DTU Byg
45 25 16 58

Kontakt

Erik Falck Jørgensen
Ekstern lektor
DTU Byg