Sektionen for Bygningsdesign

Sektionen for Bygningsdesign

Sektionen for Bygningsdesign behandler konstruktion af hele bygninger under samtidig hensyntagen til alle relevante brugskrav. Målet er at tilgodese livskvalitet herunder anvendelighed, komfort, oplevelse, ressourceøkonomi og sikkerhed.

Læs mere

Kursuskatalog

Oversigt over studenterprojekter ved Bygningsdesign

Læs mere her

Links

Super-light
Super-light structures with Pearl-chain reinforcement

BIMlab
Laboratorium for afprøvning og videreudvikling af Bygnings Informations Modellering

Master i Brandsikkerhed
DTU's efteruddannelse i brandsikkerhed

Dansk Byggeskik
Almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold

 

Danske Bygningsmodeller

Detajleudsnit som 3D-modeller af typiske etageejendomme 1850-2000