Forskning

Sektion for Design og processer lægger særlig vægt på udvikling af designmetoder for de tidlige faser af projekteringen, hvor de mest betydende beslutninger tages.

På alle arbejdsområder søges løsningerne implementeret gennem formidling og et samarbejde med praktiserende arkitekter, ingeniørfirmaer og producenter, og i konkrete tilfælde etableres der et acceptgrundlag for myndighedsbehandlingen. Det betyder at forskning, formidling, innovation og myndighedsbehandling er et naturligt flow for arbejdet i sektionen.

 

Kontakt

Jan Karlshøj
Sektionsleder, lektor
DTU Byg
45 25 17 11