Brandsikkerhed

Brandsikkerhed er et område, hvor DTU's forskningsresultater efterhånden har fået en massiv indflydelse på byggeriet gennem innovation og efteruddannelse og etablering af et acceptgrundlag for myndighederne i form af ændringer i Bygningsreglementet, vejledninger og rådgivning af myndigheder. Ved at indføre projektering baseret på naturlovene i stedet for tidligere tiders rent erfaringsbaserede brandkrav er fremkommet nye bygningsformer med nye arkitektoniske muligheder.

Forskningsplanen omfatter metoder og data til projektering med funktionsbaserede brandkrav, designmetoder for konstruktioner påvirket af fuldt udviklede brande, brandmodeller, herunder CFD-modeller og selvantændelse. Forskning, udvikling, undervisning og myndighedsbehandling sker i tæt samarbejde med erhvervet, som her omfatter både rådgivere, producenter, beredskaber, kommuner og ministerier i Danmark og i udlandet.

Kontakt

Lars Schiøtt Sørensen
Lektor
DTU Byg
45 25 19 55

Kontakt

Kristian Dahl Hertz
Professor
DTU Byg
45 25 19 50