Architectural Engineering

Arbejdet vedrørende bygværkers udformning understøtter undervisningen i civil engineering og i særdeleshed architectural engineering. Byggeteknik herunder statik, bygningsfysik, akustik osv. og viden om bygværkers udførelse udgør det tekniske grundlag for den fysiske materialisering, som kan formidle kunstneriske intentioner igennem arkitekturen. Bygværkets endelige form findes ved en synteseproces, hvor denne formidling samtænkes med bygværkets evne til at tilgodese anvendelsen under hensyntagen til opfyldelsen af naturlovene. Der arbejdes med nye utraditionelle løsninger på denne komplekse problemstilling, og eksperimenteres med nye konstruktioner og detaljer, nye udførelsesmetoder og nye opfattelser af bygværkers funktionalitet.

Eksempelvis arbejdes der med udvikling af en ny type ressourcebesparende super lette betonkonstruktioner, og de nye muligheder, som de giver for anvendelserne.

Kontakt

Christian Rønne
Lektor
DTU Byg
45 25 18 24

Kontakt

Lotte Bjerregaard Jensen
Lektor
DTU Byg
45 25 16 82