Transport og binding

Porøsiteten af byggematerialer så som beton, mursten og træ har afgørende betydning for de ingeniørmæssige egenskaber af disse materialer, idet porerne giver mulighed for interaktion mellem materialerne og omgivelserne. Eksempler er adsorption/desorption af fugt og transport af salte ind i eller mod overfladen af materialet. Dette forskningstema er fokuseret på både tilsigtet og utilsigtet transport og binding af stoffer i det porøse materiale. Øget viden omkring de relevante transport og bindingsforhold kombineret med geometri og overfladeegenskaber er afgørende både ved design af byggematerialer og ved udvikling af nye og forbedrede metoder til reparation og vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

Nøgleperson: Lektor Kurt Kielsgaard Hansen,

Kontakt

Kurt Kielsgaard Hansen
Lektor
DTU Byg
45 25 18 26