Beton

Forskningsområdet omfatter bade armeret og uarmeret beton. Der fokuseres på egenskaber, som er relevante for produktion og anvendelse af beton i konstruktioner som huse, broer og tunneler. 

Formålet med forskningen er at opnå en forbedret og kvantitativ forståelse af de fundamentale, koblede kemiske og fysiske sammenhænge. Hele livscyklus tages i betragtning fra projektering, produktion og udførelse over anvendelse, vedligeholdelse og reparation til genanvendelse. 

Centralt er sammenhængen mellem materialeegenskaber på nano- og mikroniveau og opførsel på makroniveau. Denne viden vil forbedre mulighederne for at udføre funktionsbaseret valg af materialer og processer til en given konstruktion. Eksempler på forskningsemner er:

  • Frisk og hærdnende cementbaserde materialer, inkl. volumenændringer
  • Hydratisering og porestrukturudvikling
  • Transport og binding af indtrængende stoffer
  • Holdbarhed 

Nøgleperson: Professor Ole Mejlhede Jensen  

Kontakt

Ole Mejlhede Jensen
Gruppeleder, professor
DTU Byg
45 25 18 63